Legal | Korzo Lipno | Domy s byty i komerčními prostory

Obchodní a Storno podmínky

1. Ceny a služby
Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.).Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher).Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.

2. Zrušení pobytu zákazníkem
Rezervaci lze zrušit zdarma do 30 dní před příjezdem. V případě zrušení rezervace méně než 30 dní před příjezdem bude účtováno 100 % celkové ceny. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu recepce@korzolipno.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu. Ve výjimečných případech mohou být sjednány individuální storno poplatky. Pokud do apartmánu host nepřijede, bude mu účtována cena rezervace v plné výši.

2.1. Dočasné storno podmínky v souvislosti s celosvětovou pandemií Covid-19 
Bezplatný přesun rezervace na jiný termín (popřípadě vystavení voucheru) od 14 dne do 1 dne před příjezdem z důvodu onemocnění na Covid-19 či uvalení do karantény alespoň 1 člena domácnosti a to v případě prokázáním potvrzením hygienické stanice či zprávou lékaře. 

3. Řešení spotřebitelských sporů
KORZO LIPNO s.r.o.
Informace o případném řešení spotřebitelských sporů Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v souladu s ust. § 14 z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Česká obchodní inspekce, která spotřebitelské spory řeší formou ADR (alternativní způsob řešení sporů). Internetové stránky České obchodní inspekce jsou:
http://www.coi.cz
KORZO LIPNO s.r.o. se sídlem Nemanická 2722 370 10 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C složce 19745

4. Platnost
Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru).